ติดต่อเรา...

คลินิกทันตกรรมพรเทวา


ที่ตั้ง : 82/1 หมู่ที่ 2 ถ.เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ +66 53 400 767
โทรสาร +66 53 219 620
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 20:00 น.
Email : [email protected]
คลินิกทันตกรรม พรเทวา 82/1 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (66)053-400-767 แฟกซ์.(66)053-219-620  อีเมล์ : [email protected]