รู้จักทีมแพทย์...
ทพญ. นิภาพรรณ โอศิริพันธุ์
วุฒิการศึกษา : ท.บ., นศ.บ., ส.ม., บ.ภ.
ประวัติการทำงาน
สำเร็จปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2532
บรรจุเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลสตูลในปี พ.ศ. 2532
ย้ายไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532-2534 แล้วลาออกจากราชการ
ปี พ.ศ. 2534-2539 ทำงานที่คลินิกทันตการ 999 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539-2546 บรรจุกลับเข้ารับราชการ ทำงาน
ที่ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กองทันต- สาธารณสุข กรมอนามัย แล้วลาออกจากราชการอีกครั้งหนึ่ง
ปี พ.ศ.2546-2551 ทำงานที่คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ประจำการแห่งเดียวที่ คลินิกทันตกรรมพรเทวา
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 9:00-20:00 น.     ทพ. วีระชาติ โอศิริพันธุ์
วุฒิการศึกษา : ท.บ.
ประวัติการทำงาน
สำเร็จปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2532
บรรจุเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลสตูลในปี พ.ศ. 2532 แล้วลาออกจากราชการในปี พ.ศ.2533
ปี พ.ศ. 2533-2534 ทำงานในคลินิกเอกชนใน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534-2540 ทำงานในโรงพยาบาล เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์
ปี พ.ศ.2540-ปัจจุบัน ทำงานที่บริษัทโรงพยาบาลโรคฟันเชียงใหม่
ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นไป ร่วมเป็นทันตแพทย์ประจำ คลินิกทันตกรรมพรเทวา
   
   
     
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 18:00-20:00 น.  เสาร์ 9:00-16:00 น.     
คลินิกทันตกรรม พรเทวา 82/1 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (66)053-400-767 แฟกซ์.(66)053-219-620  อีเมล์ : [email protected]