เราคือคลินิกทันตกรรมครบวงจร ที่ให้บริการรักษา โรคฟัน และโรคในช่องปาก โดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญ เพราะเราตระหนักดีถึงหัวใจของการรักษาให้ประสบผลความสำเร็จว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ของทันตแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีความสะอาด การเลือกใช้วัสดุที่ดี มีคุณภาพและมีการวางแผนในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี รัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด แก่ผู้ใช้้บริการทุกท่านติดต่อเราได้ที่ คลีนิกทันตกรรมพรเทวา ถ.เจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-400767
เราจะมุ่งมั่นในการบริการทางทันตกรรมที่ดีที่สุดเท่า ที่จะเป็นไปได้ด้วยบรรยากาศสบายสบาย คลินิกจึงคำนึงถึงความสะดวกสบายของคนไข้ ด้วยใจที่ต้องการบริการ และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก เราจึงนำเทคโนโลยีอันทันสมัย,เคร่งครัดเรื่องการรักษาความสะอาด