การรักษาฟันน้ำนม...
วัตถุอุดกันรั่ว
การดูแลและรักษาความสะอาดของฟันน้ำนมในเด็ก ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด ฟันน้ำนมนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์หลายอย่าง สำหรับการพัฒนาของเด็ก และการพัฒนาเพื่อการเคี้ยวและการย่อยที่เหมาะสม และยังมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการทางการพูด และมีผลต่อพัฒนาการของฟันแท้ที่จะตามมาด้วย และควรที่จะรักษาฟันน้ำนมไว้ใช้งานให้นานที่สุด จึงเป็นเหตุผลว่าอาจต้องเคลือบผิวฟันด้าน occlusal สำหรับเด็ก
 
 
คลินิกทันตกรรม พรเทวา 82/1 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (66)053-400-767 แฟกซ์.(66)053-219-620  อีเมล์ : [email protected]