รักษาโรคเหงือก...
โรคเหงือกเป็นการติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่หนุนฟันอยู่ เหงือกไม่ได้ยิดติดกับตัวฟันอย่างที่เราเข้าใจกัน อันที่จริงมันมีรอยแยกที่เรียกว่า Sulcus เป็นรูปตัววีขั้นระหว่างเหงือกและฟัน เชื้อ Periodontal จะจู่โจมที่ใต้แนวเหงือกที่ Sulcus นี้ ซึ่งจะยึดติด และทำให้ฟันนี้เสียไปด้วย เมื่อเนื้อเยื่อเสียไป sulcus จะเปิดออกเป็นช่อง และเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้ารุมเร้าได้ง่ายยิ่งขึ้น การติดเชื้อของเนื้อเยื้อ Periodontal แยกออกได้ตามความรุนแรงของเชื้อ โดยมีด้วยกันสองขั้นตอนคือ gingivitis และ periodontitis ซึ่งอย่างแรกเป็นเชื้อที่มีผลเฉพาะกับเหงือก และสามารถรักษาได้ แต่ถ้าปล่อยไว้จะมีความรุนแรง และมีผลการทำลายสูงขึ้นเป็นอย่างหลัง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคสูงขึ้นได้แก่

 • การสูบบุหรี่
 • โรคเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน
 • การรักษาหรือใช้ยาบางประเภท เช่น สเตอรอยด์, ยารักษาระบบประสาทบางชนิด, ยารักษาโรคมะเร็ง, ยาคุมกำเนิด
 • สะพานฟันที่ไม่พอดี
 • ฟันคดงอ
 • การอุดฟันที่ไม่ถูกต้อง
 • การตั้งครรภ์หรือการใช้ยาคุมกำเนิด

มีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างที่ช่วยให้สังเกตุได้ ดังนี้

 • เลือดออกตามไรฟันบ่อยๆ
 • เหงือกแดงและร่น
 • เหงือกที่ไม่ติดกับฟัน
 • ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
 • ฟันแท้คลอน หรือห่าง
 • ความเปลี่ยนแปลงที่ฟันสบกันเมื่อเคี้ยว
 • ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อฟันปลอมให้ไม่แน่นเหมือนเดิม

แต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีเชื้อโดยที่ไม่มีสิ่งบอกเหตุให้สังเกตุเห็นได้ ซึ่งเป็นเหตุให้คุณควรไปรับการตรวจฟันเป็นประจำ วิธีการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิด และความรุนแรงของเชื้อที่มีผลต่อฟัน การดูแลสุขภาพฟันอย่างดี จะช่วยป้องกันความรุนแรง และการเกิดซ้ำของเชื้อได้ คุณไม่ควรต้องสูญเสียฟัน หรือติดเชื้อโดยไม่จำเป็นหมั่นรักษาความสะอาดของฟัน, รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม, และเข้าพบทันตแพทย์เป็นประจำ จะช่วยให้ปลอดภัยจากโรค

 
 
คลินิกทันตกรรม พรเทวา 82/1 หมู่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (66)053-400-767 แฟกซ์.(66)053-219-620  อีเมล์ : [email protected]